Kampf gegen Mafia KGM

Kampf gegen Mafia KGM | Spenden sammeln
 
 
Werden wir überleben? Kampf gegen Mafia in Osterreich

Helfen Sie uns bitte! Mein Name ist Pavol und mit meiner Freundin Michaela müssen wir uns an einem unbekannten Ort aufhalten. Warum? Weil die Wohnung, in der wir gewohnt haben, durch Giftstoff 1,2 Dichlorethan vergiftet wurde. Was ist das? 1,2 Dichlorethan ist eine Laborchemikalie, die krebserzeugend, zulassungspflichtig ist und Organe zerstört. Warum braucht ihr Hilfe? Weil die Mafia versucht uns umzubringen. Warum habt ihr das nicht bei der Polizei und der Behörde gemeldet? Wir haben es gemeldet, aber diese organisierte Gruppe hat ihre Leute überall. Sie verfolgen uns durch falsche Strafanzeigen und Lügen. Die Polizei nimmt problemlos ihre falsche Anzeigen gegen uns an und die Behörden glauben deren Lügen. Habt ihr Medien in Österreich kontaktiert? Ja, aber in Österreich gilt leider Folgendes: Ausländer = Niemand, Asylant = Jemand, Österreicher – unantastbar. Wozu braucht ihr diesen Betrag? Ich selbst bin Onkopatient und Pensionist im Alter von 34 Jahren. Michaela hat wegen Corona ihre Arbeitsstelle verloren. Unser Einkommen deckt die Kosten für Rechtsanwälte, Gutachten und die Unterkunft an einem unbekannten Ort ab. Jeden Monat bleiben uns zum Überleben ein paar Euro für letzte zwei Wochen übrig. So schaffen wir Geld zwecks Klage nicht zusammenzubringen. Wozu das dank eurer Unterstützung und Hilfe angesparte Geld benutzt wird, wird ordentlich belegt.

 

21.01.2021 - Heute wissen nicht nur der Ministerpräsident der Slowakischen Republik, der Vizepräsident der Slowakischen Republik oder der Konsul über unseren Überlebenskampf Bescheid, sondern auch Bundeskanzler Kurz, Innenminister Karl Nehammer und andere Abgeordnete.

27.01.2021- Unser Anwalt hat Akten über die Verleumdung der Mafia über unsere Personen erhalten. Es ist klar, dass sie sich sehr um uns kümmern und uns loswerden wollen. Die gesamten Akten zeigen Spuren von Veränderungen, und auf wundersame Weise gibt es keine Beweise, die wir zur Bestätigung unseres Verdachts vorgelegt haben, und gleichzeitig gibt es keine Informationen darüber, dass unsere Wohnung wirklich befallen war - diese Informationen wurden uns von einem Detektiv aus Wien bestätigt. Es ist unverständlich, wie alle Fälle, in denen die Schuld und Täuschung von Personen nachgewiesen wurden, und gleichzeitig am 9.11.2020, als das Telefonat mit Wien am Abend Ende November war und mit klaren Informationen über die Open File und der neue Akt, der alles widerlegte, konnten geschlossen werden, was die Gangster zu sagen versuchten. Österreich ist nicht mehr der Standard der Gerechtigkeit. Wir warten immer noch auf eine Antwort von oben. Pali und Miška

Slowakisch: 

Prosím pomôžte nám! Volám sa Pavol a s priateľkou Miškou sa schovávame na neznámom mieste. Pýtate sa prečo? Pretože byt, v ktorom sme žili bol plný plynu menom 1,2 dichlorethán.
čo to je ? je to láboratórna látka, ktorá je v európe na bežnej báze zakázaná - vzniká z nej rakovina a ničí orgány.
Prečo potrebujete pomoc? Pretože ľudia, ktorí pod nami mali laboratórium, ho mali pre výrobu drog, prenajímatelia a aj ľudia, ktorých určili , sa nás pokúsili Zabiť.. 
Prečo ste to nenáhlásili polícií a úradom? SPRAVILI sme to, ale táto skupina má svojich ľudí všade. Prenasledujú nás aj cez trestné oznámenia a vymyslené klamstvá , ktoré nemá polícia problém prijať a úrady ich klamstvám uveriť.
Aha, na čo potrebujete takú čiastku? Sám som onkologický pacient a penzista - 34 rokov, Miška kvôli Corone o prácu prišla. Náš príjem dávame do právnika, posudkov a ubytovania na neznámom mieste. Posledné dva týždne nám ostane vždy len pár euro na prežitie. No nevieme dať dokopy financie na žaloby, ako aj do iných potrebných vecí by šla našporená suma.
Samozrejme všetko bude zdokladované a preukázateľné na čo šla Vaša pomoc.

21.01.2021 - dnes o našom boji o prežitie vie nielen premier SR, podpredseda SR, či konzul, ale i kancelár Kurz, minister vnútra Karl Nehammer a iní poslanci. 

27.01.2021- Naša právnička dostala spisy očierňovania mafie na naše osoby. Je jasné , že im ide o veľa a chcú sa nás zbaviť. Celé spisy javia stopy po úpravách a zázračne sa nikde nenachádzajú žiadné dôkazy, ktoré sme dali na potvrdenie našich podozrení a zároveň ani tam nie je informácia o tom, že náš byt bol skutočne zamorený - túto informáciu nám potvrdil kriminalista z Viedňe. Je nepochopiteľné, že ako sa mohli uzavrieť všetky prípady, keď bola dokázaná vina a klamstvo osôb a zároveň v dátume 9.11.2020, keď telefonát s Viedňou bol koncom Novembra vo večerných hodinách a s jasnou informáciou o otvorenom spise a novom akte, ktorý vyvracal všetko, čo sa snažili tvrdiť mafiáni.  Rakúsko už dávno nie je etálon spravodlivosti. Na odpoveď od najvyšších ešte čakáme. Pali a Miška

Youtube Video - Slowakisch 

https://www.youtube.com/watch?v=Zej1QqxRfwQ&t=5406s

 

 

Pre ľudí, ktorí nemajú možnosť prispieť takto, tak pripájam moje číslo účtu.

Fur Menschen welche mochten direkt Spende schicken: 

Číslo účtu / KONTO: IBAN AT 39 2040 4000 4203 9834, SPARKASSE BANK AG, BIC: SBGSAT2SXXX

Danke! Michaela und PauliEs wurden noch keine Aktualisierungen für diese Aktion eingestellt.
1 Spende
€ 30,00
Ziel: € 10.000,00
0%

Diese Aktion ist beendet.